O czasopiśmie
"Studia Łomżyńskie" to periodyk naukowy powstały w 1989 roku z inicjatywy Łomżyńskiego Towarzystwa Naukowego im. Wagów. Zajmuje się głównie tematyką historyczną, ale wśród artykułów w nim zamieszczanych nie brakuje również poświęconych ekonomii, weterynarii czy językoznawstwu. Jego zadaniem jest popularyzacja wiedzy o Łomży i ziemi łomżyńskiej z perspektywy różnych dyscyplin naukowych.
Przeglądanie

Od Redakcji
ZESPÓŁ REDAKCYJNY

Redaktor naczelny: Krzysztof Sychowicz
Zastępca redaktora naczelnego: Małgorzata K. Frąckiewicz
Sekretarz/Secretary: Tomasz Dudziński
Członkowie/Members: Józef Łupiński

RADA NAUKOWA

Przewodniczący: Henryk Wnorowski (Polska)
Członkowie: Robert Charmas (Polska), Giancarlo Belluzzi (Włochy), Adam Dobroński (Polska), Witold Jemielity (Polska), Halina Karaś (Polska), Kamil Kardis (Słowacja), Agimantas Katilius (Litwa), Mirosław Kleczkowski (Polska), Siarhei Pivavarczyk (Białoruś), Henryk Samsonowicz (Polska), Kiejstutis Żemajtis (Litwa).

Łomżyńskie Towarzystwo Naukowe im. Wagów
18-400 Łomża, ul. Długa 13
Tel.: 86 216 32 56,
e-mail: wagowie@ltn.lomza.pl
www.ltn.lomza.pl
NIP: 718-11-57-759
KRS: 0000032787
Konto bankowe: 33 2030 0045 1110 0000 0297 8090

Informacje dla autorów
Lista recenzentów
Procedury recenzowania