O czasopiśmie

Biuletyn Konserwatorski Województwa Podlaskiego jest wydawany przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Białymstoku. Czasopismo istnieje nieprzerwanie od 1995 r., kiedy pojawił się jego pierwszy numer, wówczas wydany przez Państwową Służbę Ochrony Zabytków Oddział Wojewódzki w Białymstoku. Tematyka Biuletynu poświęcona jest szeroko pojętej problematyce związanej z zabytkami i ich ochroną w regionie północno-wschodnim Polski. W czasopiśmie publikowane są artykuły naukowe oraz informacyjne na temat zabytków. Znajdują się w nim prace lokalnych ekspertów wyżej wspomnianej tematyki, jak i specjalistów, którzy realizują różnego rodzaju projekty badawcze, konserwatorskie na terenie województwa podlaskiego. Celem Biuletynu jest za równo informowanie o ważnych odkryciach, czy wydarzeniach związanych z tematyką zabytków, ale i edukacją na ten temat oraz integrowanie środowiska, związanego z działaniami w obszarze szeroko pojętej ochrony i opieki nad dziedzictwem kultury materialnej regionu północno-wschodniego.

Zapraszamy Państwa do publikowania na łamach Biuletynu Konserwatorskiego Województwa Podlaskiego.

Prof. dr hab. Małgorzata Dajnowicz
Redaktor Naczelna
Biuletynu Konserwatorskiego Województwa Podlaskiego
Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Białymstoku

Strona główna PWKZ

Przeglądanie

Od Redakcji
Redaktor Naczelna
Prof. dr hab. Małgorzata Dajnowicz

Redaktor Prowadząca
Lucyna Stalończyk

Sekretarze
Dr Julita Sitniewska
tel.: 85 74-12-332 wew. 39

Justyna Zajko- Czochańska
tel.: 85 74-12-332 wew. 41
www: http://wuoz.bialystok.pl/biuletyn/
e-mail: biuletyn@wuoz.bialystok.pl

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Białymstoku
ul. Dojlidy Fabryczne 23
15 – 554 Białystok
tel.: (85) 74-12-332
fax: (85) 73-27-562

Wymogi edytorskie
Zasady recenzowania
Druk recenzji