O czasopiśmie

Biuletyn Konserwatorski Województwa Podlaskiego jest wydawany przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Białymstoku. Czasopismo istnieje nieprzerwanie od 1995 r., kiedy pojawił się jego pierwszy numer, wówczas wydany przez Państwową Służbę Ochrony Zabytków Oddział Wojewódzki w Białymstoku. Tematyka Biuletynu poświęcona jest szeroko pojętej problematyce związanej z zabytkami i ich ochroną w regionie północno-wschodnim Polski. W czasopiśmie publikowane są artykuły naukowe oraz informacyjne na temat zabytków. Znajdują się w nim prace lokalnych ekspertów wyżej wspomnianej tematyki, jak i specjalistów, którzy realizują różnego rodzaju projekty badawcze, konserwatorskie na terenie województwa podlaskiego. Celem Biuletynu jest za równo informowanie o ważnych odkryciach, czy wydarzeniach związanych z tematyką zabytków, ale i edukacją na ten temat oraz integrowanie środowiska, związanego z działaniami w obszarze szeroko pojętej ochrony i opieki nad dziedzictwem kultury materialnej regionu północno-wschodniego.

Zapraszamy Państwa do publikowania na łamach Biuletynu Konserwatorskiego Województwa Podlaskiego.

Prof. dr hab. Małgorzata Dajnowicz
Redaktor Naczelna
Biuletynu Konserwatorskiego Województwa Podlaskiego
Podlaski Wojewódzki Konserwator Zabytków w Białymstoku

Strona główna PWKZ

Przeglądanie

Od Redakcji
Redaktor Naczelna
Prof. dr hab. Małgorzata Dajnowicz, prof. UwB

Zastępca Redaktor Naczelnej
Prof. Karol Łopatecki, prof. UwB

Konsultant do spraw rozwoju czasopisma
Prof. Adam Miodowski, prof. UwB

Sekretarze
Justyna Zajko-Czochańska
tel.: 85 74-12-332 wew. 38

Joanna Tyszka
tel.: 85 74-12-332 wew. 57
www: http://wuoz.bialystok.pl/biuletyn/
e-mail: biuletyn@wuoz.bialystok.pl

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Białymstoku
ul. Dojlidy Fabryczne 23
15 – 554 Białystok
tel.: (85) 74-12-332
fax: (85) 73-27-562

Wymogi edytorskie
Zasady recenzowania
Druk recenzji